STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

WTN (WITTCHEN)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,84 1,00
Efektywność dywidendy (1) 4,42 % 6,78 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 23.05.2018 14.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,50 -0,15
Daty wypłaty dywidendy 30.05.2018 25.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 15 246 438,48 18 178 772,00
Zysk netto [PLN] 18 261 052 30 540 362
Zysk/dywidendy łącznie (4) 83,49 % 59,52 %
Data NWZA 14.05.2018 14.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.