STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IMS (IMS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,24 0,19
Efektywność dywidendy (1) 6,52 % 4,95 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.06.2018 03.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 0,04
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2018 17.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 7 905 221,28 6 028 626,28
Zysk netto [PLN] 7 143 528 9 273 659
Zysk/dywidendy łącznie (4) 110,66 % 65,01 %
Data NWZA 06.06.2018 27.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.