STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IMS (IMS)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,19 0,20
Efektywność dywidendy (1) 4,95 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 03.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,04 -
Daty wypłaty dywidendy 17.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 6 028 626,28 6 284 817,20
Zysk netto [PLN] 9 273 659 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 65,01 % -
Data NWZA 27.05.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu i RN
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.