STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

IMS (IMS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,24 0,19
Efektywność dywidendy (1) 6,52 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 -
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 7 905 221,28 6 031 064,93
Zysk netto [PLN] 7 143 528 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 110,66 % -
Data NWZA 06.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.