STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PCR (PCCROKITA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 8,31 8,31
Efektywność dywidendy (1) 7,66 % 9,80 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.04.2018 24.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -3,00 -1,00
Daty wypłaty dywidendy 08.05.2018 08.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 164 980 923,00 164 980 923,00
Zysk netto [PLN] 193 507 248 245 812 196
Zysk/dywidendy łącznie (4) 85,26 % 67,12 %
Data NWZA 06.04.2018 16.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.