STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

VOX (VOXEL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 0,99
Efektywność dywidendy (1) 4,29 % 3,10 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.05.2018 27.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 0,00
Daty wypłaty dywidendy 07.06.2018 21.10.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 502 600,00 10 397 574,00
Zysk netto [PLN] 17 679 945 20 913 103
Zysk/dywidendy łącznie (4) 59,40 % 49,72 %
Data NWZA 17.05.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu i RN
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.