STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PEO (PEKAO)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 7,90 6,60
Efektywność dywidendy (1) 7,48 % 5,79 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 06.07.2018 10.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,80 -
Daty wypłaty dywidendy 20.07.2018 30.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 073 513 268,60 1 732 302 224,40
Zysk netto [PLN] 2 088 128 693 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,30 % -
Data NWZA 21.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.