STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PPS (PEPEES)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,12 0,12
Efektywność dywidendy (1) 7,10 % 7,19 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 08.07.2019 01.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 -
Daty wypłaty dywidendy 27.09.2019 31.07.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 11 400 000,00 11 400 000,00
Zysk netto [PLN] 17 442 180 19 181 931
Zysk/dywidendy łącznie (4) 65,36 % 59,43 %
Data NWZA 28.06.2019 21.04.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.