STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KRK (KRKA)

Dywidenda za rok20172019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,90 4,25
Efektywność dywidendy (1) 1,14 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.07.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 2,00 -
Daty wypłaty dywidendy 19.07.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 92 798 071,50 -
Zysk netto [PLN] 169 230 538 270 900 000
Zysk/dywidendy łącznie (4) 54,84 % -
Data NWZA 05.07.2018
Uwagi dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro rekomendacja zarządu i RN; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.