STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MXC (MAXCOM)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 2,00
Efektywność dywidendy (1) 5,92 % 9,35 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 26.06.2018 17.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,05 0,00
Daty wypłaty dywidendy 04.07.2018 24.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 700 000,00 5 400 000,00
Zysk netto [PLN] 9 189 000 11 389 000
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,38 % 47,41 %
Data NWZA 14.06.2018 10.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.