STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PKN (PKNORLEN)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,00 3,50
Efektywność dywidendy (1) 3,45 % 3,54 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 20.07.2018 22.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 2,60 0,38
Daty wypłaty dywidendy 03.08.2018 05.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 283 127 183,00 1 496 981 713,50
Zysk netto [PLN] 6 101 792 575 5 434 149 842
Zysk/dywidendy łącznie (4) 21,03 % 27,55 %
Data NWZA 26.06.2018 14.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.