STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PKN (PKNORLEN)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,50 1,00
Efektywność dywidendy (1) 3,54 % 1,71 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 22.07.2019 14.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,38 -0,98
Daty wypłaty dywidendy 05.08.2019 28.07.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 1 496 981 713,50 427 709 061,00
Zysk netto [PLN] 5 434 149 842 4 813 592 019
Zysk/dywidendy łącznie (4) 27,55 % 8,89 %
Data NWZA 14.06.2019 05.06.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.