STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TOR (TORPOL)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,44 0,25
Efektywność dywidendy (1) 3,61 % 3,25 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.06.2017 31.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 0,00
Daty wypłaty dywidendy 30.09.2017 31.10.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 106 800,00 5 742 500,00
Zysk netto [PLN] 15 360 701 8 166 758
Zysk/dywidendy łącznie (4) 65,80 % 70,32 %
Data NWZA 06.06.2017 11.06.2019
Uwagi ZWZA ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 r. ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia ww. uchwały -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.