STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ARH (ARCHICOM)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,65 1,15
Efektywność dywidendy (1) 11,46 % 7,67 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 05.06.2018 01.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,15 -
Daty wypłaty dywidendy 19.06.2018 08.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 42 249 807,60 29 603 642,70
Zysk netto [PLN] 57 253 643 19 083 697
Zysk/dywidendy łącznie (4) 73,79 % 155,13 %
Data NWZA 30.05.2018
Uwagi na poczet dywidendy wypłacono w 2017 r. 5.377.248,24 zł, tj. 0,21 zł na akcję; do wypłaty w 2018 r. pozostanie 36.872.559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 29.603.642,70 zł = 19.083.697,04 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 10.519.945,66 zł z kapitału rezerwowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.