STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PCX (PCCEXOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,09 0,09
Efektywność dywidendy (1) 5,08 % 5,84 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.04.2018 14.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,00
Daty wypłaty dywidendy 10.05.2018 23.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 15 523 593,66 15 538 464,09
Zysk netto [PLN] 18 103 502 21 119 398
Zysk/dywidendy łącznie (4) 85,75 % 73,57 %
Data NWZA 20.04.2018 25.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.