STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CDL (CDRL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 0,80
Efektywność dywidendy (1) 3,60 % 3,33 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.05.2018 17.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,20 -0,40
Daty wypłaty dywidendy 01.06.2018 25.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 6 054 544,00 4 839 062,40
Zysk netto [PLN] 10 362 268 22 652 251
Zysk/dywidendy łącznie (4) 58,43 % 21,36 %
Data NWZA 09.05.2018 11.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.