STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

UNT (UNIMOT)

Dywidenda za rok20172019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,70 1,97
Efektywność dywidendy (1) 13,23 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 05.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,85 -
Daty wypłaty dywidendy 19.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 13 936 290,60 16 149 701,46
Zysk netto [PLN] 25 272 583 53 825 224
Zysk/dywidendy łącznie (4) 55,14 % 30,00 %
Data NWZA 17.05.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu i RN
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.