STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TLX (TALEX)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,20 1,30
Efektywność dywidendy (1) 7,32 % 8,67 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.06.2018 24.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,10 -1,25
Daty wypłaty dywidendy 03.07.2018 02.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 600 110,40 -
Zysk netto [PLN] 5 731 462 6 574 714
Zysk/dywidendy łącznie (4) 62,81 % -
Data NWZA 11.05.2018 23.05.2019
Uwagi wypłata dywidendy w dwóch równych transzach, po 0,60 zł na akcję wypłata dywidendy w dwóch równych transzach: I transza - 0,50 zł na akcję; II transza - 0,80 zł na akcję
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.