STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

APE (APSENERGY)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,09 0,05
Efektywność dywidendy (1) 3,69 % 3,40 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.05.2019 15.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,01
Daty wypłaty dywidendy 20.05.2019 25.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 2 536 694,46 1 409 274,70
Zysk netto [PLN] 6 833 041 3 361 038
Zysk/dywidendy łącznie (4) 37,12 % 41,93 %
Data NWZA 29.04.2019 05.05.2020
Uwagi - projekt uchwały WZA
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.