STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

APE (APSENERGY)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,02 0,09
Efektywność dywidendy (1) 0,44 % 3,69 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.06.2017 10.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,30 0,00
Daty wypłaty dywidendy 30.06.2017 20.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 563 709,88 2 536 694,46
Zysk netto [PLN] 653 065 6 833 041
Zysk/dywidendy łącznie (4) 86,32 % 37,12 %
Data NWZA 29.05.2017 29.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.