STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

RLP (RELPOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,40 0,42
Efektywność dywidendy (1) 5,46 % 6,51 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.08.2018 07.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,18 -0,15
Daty wypłaty dywidendy 22.08.2018 22.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 843 677,20 4 035 861,06
Zysk netto [PLN] 6 051 242 9 023 190
Zysk/dywidendy łącznie (4) 63,52 % 44,73 %
Data NWZA 12.06.2018 14.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.