STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PGN (PGNIG)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,20 -
Efektywność dywidendy (1) 2,97 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 19.07.2017
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,12 -
Daty wypłaty dywidendy 03.08.2017
Dywidenda łącznie [PLN] 1 155 662 971,40 -
Zysk netto [PLN] 2 575 891 341 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 44,86 % -
Data NWZA 28.06.2017
Uwagi - zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., uwzględniając już wypłaconą dywidendę zaliczkową; pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. - oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.