STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BTX (FORBUILD)

Dywidenda za rok20172019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,12 0,28
Efektywność dywidendy (1) 7,36 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.07.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,18 -
Daty wypłaty dywidendy 17.08.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 1 608 000,00 3 752 000,00
Zysk netto [PLN] 3 226 251 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 49,84 % -
Data NWZA 28.06.2018 09.03.2020
Uwagi - dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; dzień dywidendy i jej wypłaty ma zostać ustalony przez najbliższe ZWZA spółki
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.