STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BTX (FORBUILD)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,20 0,26
Efektywność dywidendy (1) 8,70 % 5,65 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.06.2019 22.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,22
Daty wypłaty dywidendy 08.07.2019 29.07.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 2 680 000,00 3 484 000,00
Zysk netto [PLN] 4 824 991 7 173 284
Zysk/dywidendy łącznie (4) 55,54 % 48,57 %
Data NWZA 24.05.2019 15.07.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.