STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TEN seria: A

Pełna nazwa: TEN
Data dopuszczenia: 2018-04-10 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2018-04-25 Parkiet notowań: podstawowy
Uwagi:-

Transze:

indywidualna Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2018-04-12 2018-04-18 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 2.043.750 - max. 48,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
instytucjonalna Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2018-04-20 2018-04-25 2018-04-10 2018-04-19
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 2.043.750 - max. 48,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji