STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOR seria: A i B

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: TOR
Data dopuszczenia: 2014-06-13 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2014-07-01 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:Oferta Torpolu obejmuje do 7.400.000 akcji serii B nowej emisji oraz do 15.570.000 akcji serii A oferowanych przez Polimex Mostostal
do 25 czerwca 2014 r. - ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji oferowanych
do 1 lipca 2014 r. - przydział akcji
8 lipca 2014 r. - zakładany pierwszy dzień notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-06-25 2014-06-27 2014-06-16 2014-06-24
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  21.821.500 - 8,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-06-25 2014-06-27 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  1.148.500 - 8,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji