STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRN seria: C

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: GRN
Data dopuszczenia: - Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2014-12-08 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:25 czerwca 2014 r. - publikacja przedziału cenowego (3,90 ? 4,30 zł)
do 2 grudnia 2014 r. - ustalenie ceny emisyjnej i podanie informacji o ostatecznej liczbie akcji w poszczególnych transzach
do 8 grudnia 2014 r. - planowany termin przydziału akcji serii C
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

małych inwestorów Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-12-03 2014-12-05 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  900.000 - 3,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
dużych inwestorów Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-12-03 2014-12-05 2014-12-01 2014-12-02
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  2.600.000 - 3,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji