STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML seria: A, B i C

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: AML
Data dopuszczenia: 2014-06-17 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2014-07-10 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:Oferta obejmuje do 8.376.500 akcji, w tym 3.769.440 akcji serii A, 837.630 akcji serii B oraz 3.769.430 akcji serii C
23 czerwca 2014 r. - publikacja prospektu emisyjnego
24 czerwca 2014 r. - zawarcie warunkowej umowy o gwarantowanie oferty, publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalną
4 lipca 2014 r. - publikacja ceny sprzedaży akcji (przedział 35-44 zł) oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych, w tym akcji oferowanych w poszczególnych transzach inwestorów
9 lipca 2014 r. - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty
10 lipca 2014 r. - przydział akcji
17 lipca 2014 r. - planowany pierwszy dzień notowania akcji na GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-06-25 2014-07-03 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 8.376.500 - 35,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-07-04 2014-07-08 2014-06-25 2014-07-03
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 8.376.500 - 35,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji