STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PWX seria: B i C

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: PWX
Data dopuszczenia: 2014-09-08 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2014-09-24 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:Oferta publiczna obejmuje do 3.819.865 akcji o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym do 3.179.950 akcji serii B oraz do 639.915 akcji serii C
Akcje oferowane są przez przez: do 3.260.050 akcji oferowanych przez Krokus Chem S.a r.l., do 297.303 akcji oferowanych przez Dominika Tomczyka, do 87.504 akcji oferowanych przez Iwara Przyklanga, do 87.504 akcji oferowanych przez Vataro Holdings Ltd oraz do 87.504 akcji oferowanych przez Patrycję Stokłosę
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-09-15 2014-09-18 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 572.979 - 15,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-09-19 2014-09-24 2014-09-15 2014-09-18
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 3.246.886 - 15,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji