STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS seria: D

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: LTS
Data dopuszczenia: 2014-11-07 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2014-11-28 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:18 listopada - dzień prawa poboru;
20 listopada - początek zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych;
20-25 listopada - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW;
28 listopada - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych;
9 grudnia - przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;
10-11 grudnia - przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych złożonych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu;
12 grudnia - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty;
ok. 19 grudnia - notowanie praw do akcji na GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

z prawem poboru Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-11-20 2014-11-28 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  55 000 000 - 18,10 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  1:0,42348946045 2014-11-18    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji