STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEK seria: A i B

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: DEK
Data dopuszczenia: 2014-11-27 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2014-12-17 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:do 8 grudnia 2014 - publikacja ceny maksymalnej
11 grudnia 2014 do godziny 15:00 - proces budowania księgi popytu
9 ? 11 grudnia 2014 - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej
12 grudnia 2014 - podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych (w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach)
15 - 16 grudnia 2014 - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej
17 grudnia 2014 - przydział akcji w transzy instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w transzy detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

detaliczna Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-12-09 2014-12-11 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  412.500 - 15,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
instytucjonalna Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2014-12-15 2014-12-16 2014-12-11 2014-12-11
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  1.887.500 - 15,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - transza instytucjonalna obejmuje do 2.350.000 akcji oferowanych, w tym do 1.700.000 akcji serii B oraz do 650.000 akcji serii A
lista emisji