STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDA seria: M

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: IDA
Data dopuszczenia: 2015-03-13 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2015-04-15 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:na podstawie prospektu bank i akcjonariusze oferują łącznie nie wiecej niż 27.000.000 akcji oferowanych, w tym do 20 mln nowych akcji
19 marca 2015 r. - zawarcie warunkowej umowy o plasowanie oferty, publikacja ceny maksymalnej
31 marca 2015 r. - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, w tym w podziale na transze; ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej
ok. 8 kwietnia 2015 r. - przydział akcji oferowanych
16 kwietnia 2015 r. - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-03-23 2015-03-30 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 27.000.000 - max. 32,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-04-01 2015-04-07 2015-03-19 2015-03-31
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 27.000.000 - max. 32,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji