STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WPL seria: B i E

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: WPL
Data dopuszczenia: 2015-04-10 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2015-04-30 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:Ostateczną liczbę nowych akcji ustalono na 3.339.744, natomiast akcji sprzedawanych przez akcjonariusza na 5.852.634
Oferta obejmuje do 14.821.328 akcji, w tym nie więcej niż 8.968.694 nowo emitowanych akcji serii E spółki i nie więcej niż 5.852.634 istniejących akcji serii B. Spółka oferuje nie więcej niż 8.968.694 akcji serii E Spółki. Akcjonariusz sprzedający - spółka European Media Holding, kontrolowana przez fundusz Innova Capital - oferuje nie więcej niż 5.852.634 akcji serii B.
23 kwietnia 2015 r. - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych w ramach oferty
nie później niż 24 kwietnia 2015 r. - publikacja ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych w ramach oferty
30 kwietnia 2015 r. - przydział oferowanych akcji
ok. 8 maja 2015 r. - zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-04-15 2015-04-22 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  1.378.857 1378857 32,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-04-24 2015-04-28 2015-04-14 2015-04-23
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  7.813.521 7813521 32,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji