STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

1AT seria: E

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: 1AT
Data dopuszczenia: 2015-05-21 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2015-06-03 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:Akcje zaoferowane zostaną w dwóch transzach:
- w transzy inwestorów indywidualnych - nie więcej niż 15% akcji
- w transzy inwestorów instytucjonalnych - nie mniej niż 85% akcji
28 maja 2015r. - ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
15 czerwca 2015 r. lub w zbliżonym terminie - pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-05-28 2015-06-02 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 6.500.000 - 22,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-05-28 2015-06-02 2015-05-22 2015-05-27
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 6.500.000 - 22,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji