STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDT seria: H

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: IDT
Data dopuszczenia: 2015-03-04 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2015-07-07 Parkiet notowań: równoległy
Przydział: -
Uwagi:Do 24 czerwca 2015 r. - publikacja ceny maksymalnej
30 czerwca 2015 r. - publikacja ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach 1?6 lipca 2015 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 1?3 lipca 2015 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych od inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów w związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu na akcje oferowane
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-06-25 2015-06-29 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 26.000.000 - -  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-07-01 2015-07-06 2015-06-25 2015-06-30
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 26.000.000 - -  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji