STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AHL seria: A

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: AHL
Data dopuszczenia: 2015-09-04 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2015-09-25 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane w ofercie podstawowej akcje spółki AAT Holding, czyli 2 397 536 sztuk. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 35,99 proc.
Uwagi:W ramach oferty publicznej, akcjonariusze sprzedający mogą zaoferować łącznie do 3.997.536 akcji AAT Holding:
- AAT Sweden oferuje do 2.397.536 akcji stanowiących do 29,97 proc. kapitału zakładowego spółki (oferta podstawowa);
- Lock Syndication może zaoferować w całości lub w części do 1.600.000 akcji stanowiących do 20,0 proc. kapitału zakładowego spółki (dodatkowe akcje).
Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w placówkach CDM Pekao, DM Pekao, DI Xelion, DM mBanku
Nie później niż 22 września 2015 r. - ustalenie i publikacja informacji o ostatecznej cenie (max. 30,00 zł) i liczbie oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym grupom inwestorów
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-09-10 2015-09-21 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  359.630 - 24,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-09-22 2015-09-24 2015-09-09 2015-09-21
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  2.037.906 - 24,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji