STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WTN seria: A i B

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: WTN
Data dopuszczenia: 2015-10-14 Rynek notowań: PODSTAWOWY
Data zamknięcia: 2015-10-29 Parkiet notowań: gpw
Przydział: -
Uwagi:Oferta obejmuje łącznie 4,4 mln akcji, w tym do 1,65 mln akcji serii A i do 2,75 mln akcji serii B. Ostateczną liczbę akcji oferowanych wyznaczono na 3,25 mln
Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w NG Securities S.A., BM Alior Banku S.A. oraz Noble Securities S.A.
do 14 października 2015 r. - ustalenie i publikacja max. ceny emisyjnej (max. 19,00 zł)
23 października 2015 r. - ustalenie i publikacja ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach oraz ostatecznej ceny
29 października 2015 r. - ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych; przydział akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym oraz inwestorom indywidualnym z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW oraz zapisanie praw do akcji nowej emisji na rachunkach papierów wartoociowych inwestorów indywidualnych
9 listopada 2015 r. - zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji dopuszczanych, w tym akcji sprzedawanych i praw do akcji
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-10-19 2015-10-22 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  250000 - 17,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-10-26 2015-10-28 2015-10-19 2015-10-23
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  3000000 - 17,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji