STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KVT seria: A i B

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: KVT
Data dopuszczenia: 2015-11-16 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2015-12-09 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:Oferta publiczna obejmuje do 7.084.744 akcji spółki, w tym do 1.598.062 akcji nowej emisji oraz do 5.486.682 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki
Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 2.183.819, w tym ostateczna liczba nowych akcji - 1.598.062 akcje oraz ostateczna liczba akcji sprzedawanych - 585.757 akcje
do 17 listopada 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych (max. 12,25 zł);
3 grudnia 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji w poszczególnych transzach
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-11-18 2015-12-02 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  500.701 - 12,25 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2015-12-04 2015-12-08 2015-12-01 2015-12-03
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  1.683.118 - 12,25 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji