STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GBK seria: E

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: GBK
Data dopuszczenia: 2017-06-16 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2017-07-10 Parkiet notowań: podstawowy
Przydział: -
Uwagi:-
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2017-06-26 2017-07-03 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 40.000.000 - 18,50 - 27,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2017-07-05 2017-07-07 2017-06-19 2017-07-04
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 40.000.000 - 18,50 - 27,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji