STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OAT seria: F

Emisja zakończona sukcesem.

Pełna nazwa: OAT
Data dopuszczenia: 2018-03-15 Rynek notowań: GPW
Data zamknięcia: 2018-04-04 Parkiet notowań: równoległy
Przydział: -
Uwagi:28 marca 2018 r. - ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych
4 kwietnia 2018 r. - przydział akcji
Wpływy z emisji: -
Koszt emisji: -
Koszt na akcję: -

Transze:

inwestorów indywidualnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2018-03-19 2018-03-27 - -
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 500.000 - 2.000.000 - max. 33,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
inwestorów instytucjonalnych Początek zapisów Koniec zapisów Początek Bookbuilding Koniec Bookbuilding
  2018-03-29 2018-04-03 2018-03-19 2018-03-28
  Oferowana ilość Sprzedana ilość Cena:  
  łącznie 500.000 - 2.000.000 - max. 33,00 zł  
  Prawo poboru: Data ustalenia PP    
  - -    
  Gwarant Uwagi
  - -
lista emisji