STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Kalendarium

2017-08-16
AIN Ustalenie prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję
BBA Ustalenie prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję
GUS Produkt krajowy brutto za II kwartał
IZS Ustalenie prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję
K2I Ustalenie prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję
PHN Ustalenie prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję
PRO Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję
RAF Ustalenie prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję
SCP Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 1.268.893 akcji serii B i 900 tys. akcji serii C spółki Scope Fluids S.A. pod nazwą skróconą "SCPFL" i oznaczeniem "SCP"
SEL Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję
STREFA EURO Produkt krajowy brutto za II kwartał
USA Pozwolenia na budowę domów oraz rozpoczęte budowy domów w lipcu
WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia za czerwiec
ZEP Wypłata dywidendy 1,29 zł na akcję
2017-08-17
BCM Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję
FSG Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję
GUS Wynagrodzenia za lipiec
JAPONIA Bilans handlu zagranicznego za lipiec
KGH Wypłata I transzy dywidendy 0,50 zł na akcję - łącznie 1,00 zł na akcję (wypłata ma nastąpić w dwóch równych ratach; wypłata II transzy 16 listopada 2017 r.)
STREFA EURO Bilans handlu zagranicznego za czerwiec oraz inflacja HICP za lipiec
USA Indeks Fed z Filadelfii za sierpień;
Produkcja przemysłowa za lipiec;
Indeks Conference Board za lipiec
WIELKA BRYTANIA Sprzedaż detaliczna za lipiec
2017-08-18
ECA Ustalenie prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję
GUS Produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa za lipiec;
Sprzedaż detaliczna za lipiec
INL Ustalenie prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję
NIEMCY Inflacja PPI za lipiec
STREFA EURO Saldo rachunku bieżącego za czerwiec
TLS Ustalenie prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję
USA Indeks Michigan za sierpień
2017-08-22
NIEMCY Indeks ZEW za sierpień
RLP Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję
USA Indeks Fed z Richmond
2017-08-23
ATT Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję
GUS Koniunktura gospodarcza za sierpień
NIEMCY Produkt krajowy brutto za II kwartał
USA Sprzedaż nowych domów za lipiec