STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Planowane

ACK - 2017-06-21
Kurs spółki Ackerman wzrósł w debiucie na NewConnect o 10 proc., do 11 zł.
W ofercie prywatnej sprzedano 952.200 akcji serii A. Wartość oferty wyniosła 12,1 mln zł. Spółka wprowadziła do obrotu na NewConnect łącznie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcjonariusz MS Holding posiadający 810.000 akcji, stanowiących 81 proc. akcji spółki oraz Dariusz Matulka posiadający 40.000 akcji stanowiących 4 proc. akcji, zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji do 30 czerwca 2018 r. lub przez 30 dni od daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017.
W 2016 r. przychody spółki wyniosły 17,3 mln zł, EBITDA przekroczyła 1,1 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 0,82 mln zł.
Ackerman działa na rynku od 2010 r. Jest producentem i dystrybutorem urządzeń grzewczych, specjalizującym się przede wszystkim w sprzedaży stalowych, żeliwnych i kaflowych kominków.
Żródło: PAP
GBK - 2017-06-20
Cena akcji w ofercie GetBack została ustalona w przedziale 18,5 - 27 zł. Na tej podstawie wartość IPO może sięgnąć od 740 mln zł do 1,08 mld zł - podał Bloomberg.
Żródło: PAP/Bloomberg
UNISERV ? PIECBUD - 2017-06-20
Grupa Uniserv-Piecbud świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców, opublikowała dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną. Inwestorom zaoferowane zostaną akcje nowej emisji, a wartość oferty może wynieść ok. 35 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć tempo rozwoju Grupy i wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku.
Zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowane będą od 30 czerwca do 7 lipca. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej Grupy Uniserv-Piecbud jest Dom Maklerski BOŚ, a Doradcą Prawnym Spółki jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.
- Dzięki pieniądzom od inwestorów zwiększymy nakłady na działalność badawczo-rozwojową, wzrośnie kapitał obrotowy i będziemy mogli zrealizować potencjalne akwizycje - mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud.
Grupa Uniserv-Piecbud jest spółką inżynieryjno-technologiczną, liderem w zakresie kompleksowej realizacji i modernizacji kominów przemysłowych, chłodni kominowych i wentylatorowych, silosów oraz pieców przemysłowych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje technologiczne.
Oferta publiczna akcji Uniserv-Piecbud obejmuje do 3,5 mln akcji nowej emisji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty - do 3 mln akcji (ok. 85% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.
Budowa księgi popytu będzie prowadzona 29 czerwca, wtedy też zostanie ustalona cena emisyjna. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie emisyjnej od 30 czerwca do 7 lipca. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski BOŚ.
Żródło: Komunikat ze spółki
GBK - 2017-06-19
GetBack S.A., spółka zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 czerwca 2017 r. Od 26 czerwca do 3 lipca inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje spółki.
Publiczna oferta obejmuje nie więcej niż 40.000.000 akcji spółki, w tym nie więcej niż 20.000.000 akcji sprzedawanych oraz nie więcej niż 20.000.000 istniejących akcji spółki, jak również nie więcej niż 20.000.000 akcji nowej emisji oraz nie więcej niż 20.000.000 praw do akcji obejmujących akcje nowej emisji. Akcje Sprzedawane są oferowane przez jedynego akcjonariusza GetBack S.A., spółkę DNLD Holdings B.V.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 26 czerwca - 3 lipca 2017 r. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 20 czerwca 2017 r. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 19 czerwca - 4 lipca 2017 r. Przydział akcji oferowanych nastąpi 10 lipca.
Funkcję Oferującego, Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu pełni Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Pozostałymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski S.A. pełni funkcję Współmenadżera Oferty.
GetBack S.A. chce pozyskać ok. 400-500 mln zł z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty. Pozyskany kapitał będzie przeznaczony na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek, przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte, zarówno w Polsce, jak również za granicą.
Żródło: Komunikat ze spółki
PLY - 2017-06-19
Play Communications, właściciel spółki P4, która jest operatorem sieci telefonii komórkowej Play, ogłasza zamiar wejścia na warszawską giełdę - poinformowała spółka w komunikacie. "Akcjonariusz sprzedający uważa, że w chwili obecnej, po okresie znacznego wzrostu, nadszedł odpowiedni moment, aby spieniężyć część posiadanego pakietu akcji i wesprzeć spółkę poprzez ofertę, przez co spółka zwiększy elastyczność w zakresie przyszłego finansowania i strategii korporacyjnej" - podano w raporcie.
Oferta będzie obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications należącej do Play Holdings. "Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (...)" - napisano w raporcie.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do notowań wszystkich akcji zwykłych, w tym menedżerskich, które zostaną wyemitowane w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego. "Akcjonariusz sprzedający otrzyma wszystkie wpływy z akcji sprzedawanych i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings SA, swoją spółkę dominującą" - podano w komunikacie. Pozostałą część środków przeznaczy "na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych".
Uprawnieni pracownicy będą mogli zapisywać się na akcje z 15-proc. dyskontem. Zostanie im przyznana gwarantowana alokacja.
Globalnymi koordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są: JP Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank.
Bank Zachodni WBK i DM PKO Banku Polskiego działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący.
Żródło: PAP
RAIFFEISEN BANK POLSKA - 2017-06-19
Raiffeisen Bank Polska należący do Raiffeisen Bank International ogłosił, że zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i wprowadzić akcje na GPW - podał RBI w komunikacie.
W komunikacie napisano, że warunki i termin oferty są zależne od sytuacji rynkowej i nie mogą być jeszcze podane.
Komisja Nadzoru Finansowego 13 czerwca nie zaakceptowała propozycji zmiany sposobu realizacji złożonego zobowiązania przez Raiffeisen Bank International i bank ten jest zobowiązany przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną Raiffeisen Bank Polska do 30 czerwca 2017 r.
Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji RBI prowadził rozmowy z polskim regulatorem na temat IPO. RBPL chciał bowiem przesunięcia debiutu tego banku na giełdzie.
W marcu Raiffeisen Bank International (RBI) podał, że trwają przygotowania do IPO Raiffeisen Bank Polska, a proces rozpoczął się w styczniu. Oferta miałaby objąć 15 proc. akcji. W połowie kwietnia Raiffeisen Bank Polska złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.
Pod koniec zeszłego roku KNF informowała, że po odstąpieniu przez Alior Bank od rozmów w sprawie kupna akcji Raiffeisen Bank Polska, Komisja oczekuje, że Raiffeisen Bank Polska zadebiutuje na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca 2017 roku.
Do przeprowadzenia IPO Raiffeisen Bank Polska KNF zobowiązała jego właściciela przy wydawaniu zgody na przejęcie Polbanku przez RBP.
Żródło: PAP
POCZTA POLSKA - 2017-04-18
W nowej strategii Poczta Polska rezygnuje z planów upublicznienia i pozostanie w 100 proc. spółką Skarbu Państwa - wynika z zaprezentowanej nowej strategii spółki. Poczta chce rocznie przeznaczać 400 mln zł na inwestycje związane z logistyką, IT oraz siecią placówek.
- Dla rządu polskiego Poczta Polska jest ważnym przedsiębiorstwem, które ma nie tylko w przyszłości być tym tradycyjnym łącznikiem między rządem, obywatelem, ale również powinna być cyfrowym łącznikiem, żeby Poczta dostarczała również usługi cyfrowe - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński na konferencji ws. nowej strategii rozwoju Poczty Polskiej na lata 2017-2021.
Żródło: PAP
GPR - 2017-04-12
Griffin Premium RE zadebiutuje na GPW 13 kwietnia br. Będzie to 487. firma notowana na rynku głównym oraz czwarty debiutant na tym rynku w 2017 r.
Przedmiotem oferty było łącznie 89.167.223 akcji, w tym 66.965.956 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy i 22.201.267 akcji nowo emitowanych. W ramach oferty 5.233.019 walorów trafiło do inwestorów indywidualnych, a 83.934.204 do instytucji. Papiery były sprzedawane po 5,70 zł za sztukę. Wartość przeprowadzonej oferty wynosiła 508,3 mln zł.
Spółka Griffin Premium RE powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Żródło: PAP
DNP - 2017-03-21
Cena maksymalna została ustalona przez akcjonariusza sprzedającego w porozumieniu ze współprowadzącymi księgę popytu na poziomie 33,50 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść do 1,6 mld zł.
Żródło: Komunikat ze spółki
DNP - 2017-03-20
Spółka Dino Polska S.A., sieć handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 20 marca - 4 kwietnia 2017 roku. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu pełnią: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym księgę popytu jest także Erste Group Bank AG. Funkcję oferującego i menedżera stabilizującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Oferta obejmuje nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych przez Dino.
Zapisy na akcje sieci supermarketów Dino Polska dla inwestorów indywidualnych zaplanowano od 22 marca do 3 kwietnia, a dla inwestorów instytucjonalnych i inwestorów transzy menedżerskiej odbędą się od 5 do 7 kwietnia. 20 marca opublikowana ma zostać cena maksymalna. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu potrwa od 20 marca do 4 kwietnia br. Tego dnia zostanie także ustalona i opublikowana ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie, liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostateczna cena oferowanych akcji.
W dniach 5-7 kwietnia planowane jest przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych i inwestorów transzy menedżerskiej.
Przydział akcji odbędzie się do 12 kwietnia. Debiut spółki na GPW zaplanowano na około 21 kwietnia.
Żródło: Komunikat ze spółki
Następne »strona 1/560