STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Planowane

SES - 2018-03-20
Sescom SA, międzynarodowy dostawca rozwiązań dla sieci handlowych, zadebiutował 20 marca br. na rynku równoległym GPW w Warszawie. Spółka była notowana na NC od 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki 21 lutego br.
Spółka jest pierwszym debiutantem w tym roku i jednocześnie 478 emitentem obecnym na GPW.
Żródło: Komunikat ze spółki
NTU - 2018-03-19
Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, od 21 marca br. będzie spółką notowaną równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.
Debiut Novaturas na giełdach w Warszawie i Wilnie poprzedziła oferta publiczna akcji spółki o łącznej wartości ponad 22 mln euro (ok. 93 mln zł). Była to tym samym pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii.
Oferta ostatecznie objęła 2.104.648 akcji, tj. 27 proc. istniejących akcji spółki. Inwestorom indywidualnym przydzielono 121.902 akcje, które stanowią 5,8 proc. wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o ok. 40 proc.
Łączna kapitalizacja spółki, biorąc pod uwagę ostateczną cenę oferowanych akcji, czyli 10,5 euro (i jej równowartość w polskich złotych, tj. 44,13 zł), wynosi 82 mln euro (ok. 345 mln zł).
Żródło: Komunikat ze spółki
ONCOARENDI THERAPEUTICS S - 2018-03-16
Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO) i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji spółki obejmuje łącznie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji z wykłych na okaziciela serii F. Spółka chce pozyskać z emisji od 53 mln do 66 mln zł.
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 marca br.
Żródło: Komunikat ze spółki
CLD - 2018-03-06
Cloud Technologies pracuje nad prospektem emisyjnym, chce jak najszybciej przejść z NewConnect na rynek główny, nie emitując przy tym akcji - poinformował prezes Piotr Prajsnar. Cloud Technologies skupi się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza przy tym akwizycji. Zdaniem prezesa firma jest przygotowana do wejścia rozporządzenia RODO.
Cloud Technologies działa rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect w maju 2012 r. Aktualnie trwają prace nad przeniesieniem notowań na rynek główny.
"Przy okazji debiutu nie jest planowana emisja akcji" - powiedział prezes Prajsnar.
Żródło: PAP
NTU - 2018-02-14
Novaturas, biuro podróży w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie - podała spółka w komunikacie prasowym. Oferta publiczna obejmie do 50 proc. istniejących akcji, a w przypadku dużego popytu do 66 proc. Nie jest planowana nowa emisja.
Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru.
Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
Spółka podała, że oferta obejmie do 50 proc. istniejących akcji sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza - Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).
Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego.
Żródło: PAP
BML - 2018-02-02
Spółka Biomed Lublin złożyła 31 stycznia br. prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego - podała KNF na stronie internetowej.
Akcje Biomed-Lublin zadebiutowały na NewConnect w 2011 r. W 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW.
Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych - leków na receptę oraz leków bez recepty - wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych.
Żródło: PAP
ACK - 2017-06-21
Kurs spółki Ackerman wzrósł w debiucie na NewConnect o 10 proc., do 11 zł.
W ofercie prywatnej sprzedano 952.200 akcji serii A. Wartość oferty wyniosła 12,1 mln zł. Spółka wprowadziła do obrotu na NewConnect łącznie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcjonariusz MS Holding posiadający 810.000 akcji, stanowiących 81 proc. akcji spółki oraz Dariusz Matulka posiadający 40.000 akcji stanowiących 4 proc. akcji, zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji do 30 czerwca 2018 r. lub przez 30 dni od daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017.
W 2016 r. przychody spółki wyniosły 17,3 mln zł, EBITDA przekroczyła 1,1 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 0,82 mln zł.
Ackerman działa na rynku od 2010 r. Jest producentem i dystrybutorem urządzeń grzewczych, specjalizującym się przede wszystkim w sprzedaży stalowych, żeliwnych i kaflowych kominków.
Żródło: PAP
GBK - 2017-06-20
Cena akcji w ofercie GetBack została ustalona w przedziale 18,5 - 27 zł. Na tej podstawie wartość IPO może sięgnąć od 740 mln zł do 1,08 mld zł - podał Bloomberg.
Żródło: PAP/Bloomberg
UNISERV ? PIECBUD - 2017-06-20
Grupa Uniserv-Piecbud świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców, opublikowała dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną. Inwestorom zaoferowane zostaną akcje nowej emisji, a wartość oferty może wynieść ok. 35 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć tempo rozwoju Grupy i wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku.
Zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowane będą od 30 czerwca do 7 lipca. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej Grupy Uniserv-Piecbud jest Dom Maklerski BOŚ, a Doradcą Prawnym Spółki jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.
- Dzięki pieniądzom od inwestorów zwiększymy nakłady na działalność badawczo-rozwojową, wzrośnie kapitał obrotowy i będziemy mogli zrealizować potencjalne akwizycje - mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud.
Grupa Uniserv-Piecbud jest spółką inżynieryjno-technologiczną, liderem w zakresie kompleksowej realizacji i modernizacji kominów przemysłowych, chłodni kominowych i wentylatorowych, silosów oraz pieców przemysłowych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje technologiczne.
Oferta publiczna akcji Uniserv-Piecbud obejmuje do 3,5 mln akcji nowej emisji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty - do 3 mln akcji (ok. 85% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.
Budowa księgi popytu będzie prowadzona 29 czerwca, wtedy też zostanie ustalona cena emisyjna. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie emisyjnej od 30 czerwca do 7 lipca. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski BOŚ.
Żródło: Komunikat ze spółki
GBK - 2017-06-19
GetBack S.A., spółka zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 czerwca 2017 r. Od 26 czerwca do 3 lipca inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje spółki.
Publiczna oferta obejmuje nie więcej niż 40.000.000 akcji spółki, w tym nie więcej niż 20.000.000 akcji sprzedawanych oraz nie więcej niż 20.000.000 istniejących akcji spółki, jak również nie więcej niż 20.000.000 akcji nowej emisji oraz nie więcej niż 20.000.000 praw do akcji obejmujących akcje nowej emisji. Akcje Sprzedawane są oferowane przez jedynego akcjonariusza GetBack S.A., spółkę DNLD Holdings B.V.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 26 czerwca - 3 lipca 2017 r. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 20 czerwca 2017 r. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 19 czerwca - 4 lipca 2017 r. Przydział akcji oferowanych nastąpi 10 lipca.
Funkcję Oferującego, Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu pełni Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Pozostałymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski S.A. pełni funkcję Współmenadżera Oferty.
GetBack S.A. chce pozyskać ok. 400-500 mln zł z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty. Pozyskany kapitał będzie przeznaczony na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek, przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte, zarówno w Polsce, jak również za granicą.
Żródło: Komunikat ze spółki
Następne »strona 1/561