STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Planowane

SMYK - 2018-08-13
Spółka Smyk Holding złożyła 24 lipca prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego - podała KNF na stronie internetowej.
W czerwcu prasa pisała, że władze brytyjskiego funduszu private equity Bridgepoint zastanawiają się nad przeprowadzeniem pierwotnej oferty publicznej sieci sklepów Smyk. Fundusz kupił Smyka od Empik Media & Fashion w 2016 roku.
Smyk to sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci, zlokalizowanych głównie w centrach handlowych w Polsce, w Rumunii i na Ukrainie. W tych krajach sieć własnych sklepów Smyk obejmuje łącznie 179 placówek.
Żródło: PAP
SVRS - 2018-07-18
Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) pozyskała z oferty publicznej ponad 20 mln zł brutto. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój spółki, w tym kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów Silvair, działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej oraz budowę kanałów dystrybucyjnych, rozbudowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż i kontakt z klientem.
W ramach oferty publicznej 34.910 akcji zostało przydzielone inwestorom indywidualnym, a pozostałe akcje - inwestorom instytucjonalnym. Cena emisyjna wyniosła 17 zł za jedną akcję.
Żródło: Komunikat ze spółki
TBL - 2018-06-27
T-Bull oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 6,2 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. T-Bull zamierza wprowadzić do portfolio 3 nowe tytuły gier mobilnych.
Przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych zaplanowano na 27 - 11 lipca, a inwestorów instytucjonalnych 13 - 17 lipca 2018 roku. Cena maksymalna, na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych, została ustalona na 60 zł. Spółka oferuje nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 100.000 nowo emitowanych akcji serii F.
T-Bull to spółka specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne. Dotychczas 448.000 akcji serii B spółki było notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Spółka zamierza wprowadzić do portfolio 3 nowe tytuły gier mobilnych. Pieniądze z emisji mają trafić również na reklamę nowych gier.
Żródło: PAP
PBT - 2018-06-26
Kurs akcji Prime Bit Games wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 32,7 proc. do 1,99 zł.
Do obrotu trafiło 1.000.000 akcji serii A2, 831.900 akcji serii B i 594.833 akcji serii C.
Wartość środków pozyskanych przez spółkę w wyniku emisji akcji serii B i C wyniosła 1,7 mln zł.
Prime Bit Games projektuje, tworzy i wydaje gry mobilne, komputerowe, konsolowe i przeglądarkowe. Spółka świadczy również usługi w zakresie portingu, co-developmentu, projektowania grafik oraz gier na zamówienie. Tworzenie gier i oprogramowania na zamówienie dla kontrahentów zewnętrznych stanowiło 40 proc. przychodów za 2017 roku.
Żródło: PAP
SVRS - 2018-06-26
Silvair, amerykańska spółka tworząca oprogramowanie dla rozwiązań zakresu internetu rzeczy, chce pozyskać z oferty publicznej na GPW od 38,1 mln zł do 45,1 mln zł netto. Spółka oferuje w IPO do 2,4 mln nowych akcji, a zapisy dla inwestorów indywidualnych mają odbyć się w dniach 27 czerwca - 9 lipca - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Około 85 proc. akcji oferowanych ma zostać skierowane do inwestorów instytucjonalnych, a około 15 proc. do inwestorów indywidualnych.
Do 26 czerwca Silvair zamierza opublikować cenę maksymalną akcji. Proces budowy księgi popytu ma rozpocząć się 27 czerwca i potrwać do 10 lipca. Ustalenie ceny akcji i liczby oferowanych akcji zaplanowano na 10 lipca. W dniach 11-13 lipca mają odbyć się zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, a przydział akcji planowany jest 16 lipca.
Na podstawie prospektu spółka chce ubiegać się również o wprowadzenie do obrotu łącznie 11,64 mln akcji, w tym 2,4 mln akcji oferowanych.
Spółka chce przeznaczyć 19,4-22,9 mln zł pozyskanych z oferty na kontynuację prac badawczo-rozwojowych, 7,4-8,9 mln zł na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej, a 11,4-13,4 mln zł na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż.
Żródło: PAP
ULG - 2018-05-28
W połowie czerwca na giełdzie zadebiutuje Ultimate Games S.A., producent i wydawca gier, specjalizujący się w tytułach na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne, a w szczególności w popularnych symulatorach wędkarstwa. Wśród jego akcjonariuszy jest m.in. PlayWay S.A., notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Debiut na rynku NewConnect to ważny etap rozwoju Spółki. Co prawda obecnie nie potrzebujemy dodatkowego finansowania, ale rok temu obiecaliśmy naszym inwestorom debiut na giełdzie, więc dotrzymujemy słowa. Od początku działalności dbamy o dobrą komunikację z akcjonariuszami i przejrzystość w działaniach. Debiuty innych spółek z branży gamingowej, takich jak np. CreativeForge Games S.A., gdzie kurs pierwszego dnia notowań wzrósł o 166 proc., pokazują duży sentyment inwestorów do branży gier. Liczymy na powtórkę - mówi Mateusz Zawadzki, CEO Ultimate Games.
Żródło: Komunikat ze spółki
UNISERV ? PIECBUD - 2018-04-26
Uniserv-Piecbud odwołał ofertę publiczną akcji serii C - poinformowała spółka w komunikacie. Zamierza rozważyć różne opcje, w tym poszukiwanie inwestora branżowego lub finansowego, pod uwagę brana będzie również możliwość podjęcia ponownej próby pozyskania finansowania na rynku giełdowym.
Odwołanie oferty Uniserv-Piecbud nastąpiło przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek zapisów w związku z ofertą publiczną.
"Bezpośrednim powodem odwołania oferty publicznej akcji jest fakt utrzymywania się niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym, przejawiającej się ograniczonym zainteresowaniem inwestorów spółkami o małej i średniej kapitalizacji i negatywnym nastawieniem do spółek kojarzonych z segmentem budownictwa" - napisano w komunikacie.
Uniserv-Piecbud nie rezygnuje z planów pozyskania finansowania z rynku kapitałowego.
"Zarząd ocenia, iż sytuacja ekonomiczno-finansowa emitenta jest dobra i nie ma konieczności podejmowania pilnych działań w zakresie pozyskania finansowania. Niemniej pozyskanie środków finansowych zostanie przeprowadzone w celu zwiększenia skali działalności Grupy Uniserv. Ostateczna decyzja zostanie podjęcia w oparciu o ocenę najbardziej efektywnych możliwości dostępnych dla spółki" - napisano w komunikacie.
Żródło: PAP
BROWAR JASTRZĘBIE - 2018-04-17
Browar Jastrzębie S.A., spółka działająca w branży piwowarskiej, zamierza zadebiutować w 2018 r. na rynku NewConnect. Spółka liczy, że wejście na alternatywny rynek umożliwi jej realizację planów rozwoju oraz pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej.
Żródło: Komunikat ze spółki
DANWOOD HOLDING - 2018-04-12
Akcjonariusz Danwood Holding chce sprzedać w ofercie publicznej spółki łącznie do 24 mln akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 15 zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
W ramach oferty podstawowej sprzedawanych może być do 20 mln istniejących akcji serii B stanowiących do 50 proc. kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII. Akcjonariusz sprzedający dodatkowo będzie mógł zaoferować do 4 mln akcji serii B, stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego.
W umowie o plasowanie oferty akcjonariusz ma zobowiązać się m.in. do niesprzedawania kolejnych akcji spółki w terminie 360 dni od pierwszego notowania na GPW. Również sama spółka w tym samym dokumencie ma zobowiązać się do tego, że nie będzie emitowała nowych akcji w ciągu 360 dni od debiutu.
Proces budowy księgi popytu w ofercie ma rozpocząć się 12 kwietnia i potrwać do 24 kwietnia, którego to dnia ma również nastąpić ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny akcji oferowanych. Zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych mają potrwać w dniach 13-23 kwietnia, a zapisy dla inwestorów instytucjonalnych 25-27 kwietnia. Przydział akcji ma, według harmonogramu, nastąpić 30 kwietnia, a debiut spółki na GPW planowany jest około 11 maja.
Grupa Danwood Holding jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz", które sprzedaje pod własną marką Danwood.
Obecnie właścicielem 100 proc. akcji Danwood Holding jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH), zarządzany przez Enterprise Investors.
Oferującym jest Pekao Investment Banking.
Żródło: PAP
TEN - 2018-04-10
Oferta publiczna Ten Square Games, producenta i wydawcy gier mobilnych oraz przeglądarkowych, obejmuje do 2.043.750 akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy, co stanowi 28,1 proc. kapitału zakładowego. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 48 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Wartość oferty wyniesie nie więcej niż 98 mln zł.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie się 12-18 kwietnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 20-24 kwietnia 2018 r. Intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 10-20 proc. akcji oferowanych.
Do bieżących celów strategicznych spółka zaliczyła koncentrację na realizacji obecnej kolejki produktowej. Grupa zakłada produkcję dwóch tytułów klasy Evergreen oraz przynajmniej 100 gier Game Factory rocznie.
Ten Square Games podał, że obecnie trwają prace nad dwoma grami symulacyjno-sportowymi klasy Evergreen, w których zostaną zastosowane dwa nowe silniki. Rozpoczęcie komercjalizacji (soft launch) pierwszego z produktów planowane jest na pierwszą połowę 2018 roku, a drugiego produktu na drugą połowę 2018 roku.
Do celów krótkoterminowych spółka zaliczyła osiągnięcie przez produkty grupy znaczącej pozycji na rynku globalnym w przynajmniej kilku obszarach tematycznych - grupa liczy, że nowe produkty osiągną przychody porównywalne do obecnych przychodów gier klasy Evergreen tj. 1-2 mln zł miesięcznie.
W celach średnioterminowych Ten Square Games założył tworzenie gry o globalnym sukcesie, rozumianym przez grupę jako osiąganie przychodów z gry na poziomie przynajmniej 2-3 mln USD miesięcznie.
Żródło: PAP