STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Planowane

TEN - 2018-04-10
Oferta publiczna Ten Square Games, producenta i wydawcy gier mobilnych oraz przeglądarkowych, obejmuje do 2.043.750 akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy, co stanowi 28,1 proc. kapitału zakładowego. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 48 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Wartość oferty wyniesie nie więcej niż 98 mln zł.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych odbędzie się 12-18 kwietnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych w dniach 20-24 kwietnia 2018 r. Intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 10-20 proc. akcji oferowanych.
Do bieżących celów strategicznych spółka zaliczyła koncentrację na realizacji obecnej kolejki produktowej. Grupa zakłada produkcję dwóch tytułów klasy Evergreen oraz przynajmniej 100 gier Game Factory rocznie.
Ten Square Games podał, że obecnie trwają prace nad dwoma grami symulacyjno-sportowymi klasy Evergreen, w których zostaną zastosowane dwa nowe silniki. Rozpoczęcie komercjalizacji (soft launch) pierwszego z produktów planowane jest na pierwszą połowę 2018 roku, a drugiego produktu na drugą połowę 2018 roku.
Do celów krótkoterminowych spółka zaliczyła osiągnięcie przez produkty grupy znaczącej pozycji na rynku globalnym w przynajmniej kilku obszarach tematycznych - grupa liczy, że nowe produkty osiągną przychody porównywalne do obecnych przychodów gier klasy Evergreen tj. 1-2 mln zł miesięcznie.
W celach średnioterminowych Ten Square Games założył tworzenie gry o globalnym sukcesie, rozumianym przez grupę jako osiąganie przychodów z gry na poziomie przynajmniej 2-3 mln USD miesięcznie.
Żródło: PAP
DANWOOD HOLDING - 2018-04-03
Danwood Holding potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia spółki do obrotu na warszawską giełdę - poinformował Danwood w komunikacie prasowym. Decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty jest uzależniona od sytuacji rynkowej.
Przewiduje się, że oferta publiczna Danwood obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych może być do 20 mln istniejących akcji serii B stanowiących do 50 proc. kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII.
Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 mln akcji serii B, stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego.
Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych.
Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu "lock-up" w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Danwood na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie zarządu spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.
Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią mBank oraz Wood & Company Financial Services a.s. S.A. (Oddział w Polsce).
Żródło: PAP
SES - 2018-03-20
Sescom SA, międzynarodowy dostawca rozwiązań dla sieci handlowych, zadebiutował 20 marca br. na rynku równoległym GPW w Warszawie. Spółka była notowana na NC od 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki 21 lutego br.
Spółka jest pierwszym debiutantem w tym roku i jednocześnie 478 emitentem obecnym na GPW.
Żródło: Komunikat ze spółki
NTU - 2018-03-19
Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, od 21 marca br. będzie spółką notowaną równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie.
Debiut Novaturas na giełdach w Warszawie i Wilnie poprzedziła oferta publiczna akcji spółki o łącznej wartości ponad 22 mln euro (ok. 93 mln zł). Była to tym samym pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii.
Oferta ostatecznie objęła 2.104.648 akcji, tj. 27 proc. istniejących akcji spółki. Inwestorom indywidualnym przydzielono 121.902 akcje, które stanowią 5,8 proc. wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o ok. 40 proc.
Łączna kapitalizacja spółki, biorąc pod uwagę ostateczną cenę oferowanych akcji, czyli 10,5 euro (i jej równowartość w polskich złotych, tj. 44,13 zł), wynosi 82 mln euro (ok. 345 mln zł).
Żródło: Komunikat ze spółki
OAT - 2018-03-16
Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO) i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji spółki obejmuje łącznie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji z wykłych na okaziciela serii F. Spółka chce pozyskać z emisji od 53 mln do 66 mln zł.
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 marca br.
Żródło: Komunikat ze spółki
CLD - 2018-03-06
Cloud Technologies pracuje nad prospektem emisyjnym, chce jak najszybciej przejść z NewConnect na rynek główny, nie emitując przy tym akcji - poinformował prezes Piotr Prajsnar. Cloud Technologies skupi się na rozwoju organicznym, ale nie wyklucza przy tym akwizycji. Zdaniem prezesa firma jest przygotowana do wejścia rozporządzenia RODO.
Cloud Technologies działa rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect w maju 2012 r. Aktualnie trwają prace nad przeniesieniem notowań na rynek główny.
"Przy okazji debiutu nie jest planowana emisja akcji" - powiedział prezes Prajsnar.
Żródło: PAP
NTU - 2018-02-14
Novaturas, biuro podróży w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie - podała spółka w komunikacie prasowym. Oferta publiczna obejmie do 50 proc. istniejących akcji, a w przypadku dużego popytu do 66 proc. Nie jest planowana nowa emisja.
Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru.
Planowana oferta zostanie przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
Spółka podała, że oferta obejmie do 50 proc. istniejących akcji sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza - Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors).
Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego.
Żródło: PAP
BML - 2018-02-02
Spółka Biomed Lublin złożyła 31 stycznia br. prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego - podała KNF na stronie internetowej.
Akcje Biomed-Lublin zadebiutowały na NewConnect w 2011 r. W 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW.
Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych - leków na receptę oraz leków bez recepty - wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych.
Żródło: PAP
ACK - 2017-06-21
Kurs spółki Ackerman wzrósł w debiucie na NewConnect o 10 proc., do 11 zł.
W ofercie prywatnej sprzedano 952.200 akcji serii A. Wartość oferty wyniosła 12,1 mln zł. Spółka wprowadziła do obrotu na NewConnect łącznie 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcjonariusz MS Holding posiadający 810.000 akcji, stanowiących 81 proc. akcji spółki oraz Dariusz Matulka posiadający 40.000 akcji stanowiących 4 proc. akcji, zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji do 30 czerwca 2018 r. lub przez 30 dni od daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017.
W 2016 r. przychody spółki wyniosły 17,3 mln zł, EBITDA przekroczyła 1,1 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 0,82 mln zł.
Ackerman działa na rynku od 2010 r. Jest producentem i dystrybutorem urządzeń grzewczych, specjalizującym się przede wszystkim w sprzedaży stalowych, żeliwnych i kaflowych kominków.
Żródło: PAP
GBK - 2017-06-20
Cena akcji w ofercie GetBack została ustalona w przedziale 18,5 - 27 zł. Na tej podstawie wartość IPO może sięgnąć od 740 mln zł do 1,08 mld zł - podał Bloomberg.
Żródło: PAP/Bloomberg