STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Indeksy

Rodzaje statystyk
Data
Czy pakietowe
Nazwa Ilość sesji Ilość walor. Ilość trans. Obrót śr obr/trans Śr obr/sesje śr zm ceny Ilość rosn Ilość malej Ilość bz
mWIG40 2 38 23 360 132 747 195 5 683 66 373 598 0,90 22 16 0
RESPECT 2 22 47 309 643 537 669 13 603 321 768 834 1,06 12 10 0
WIG 2 334 109 417 1 097 053 658 10 026 548 526 829 0,89 130 155 49
WIG20 2 19 68 671 905 377 805 13 184 452 688 903 0,87 9 10 0
WIG20lev 2 19 68 671 905 377 805 13 184 452 688 903 0,87 9 10 0
WIG20short 2 19 68 671 905 377 805 13 184 452 688 903 0,87 9 10 0
WIG20TR 2 19 68 671 905 377 805 13 184 452 688 903 0,87 9 10 0
WIG-BANKI 2 12 19 965 280 269 551 14 038 140 134 776 -0,24 4 8 0
WIG-BUDOW 2 42 9 438 36 140 461 3 829 18 070 230 2,81 17 20 5
WIG-CEE 2 20 968 6 040 949 6 241 3 020 474 -0,48 9 7 4
WIG-CHEMIA 2 5 5 791 24 091 047 4 160 12 045 524 -0,46 0 5 0
WIGdiv 2 29 31 381 428 126 394 13 643 214 063 197 1,17 12 17 0
WIG-ENERG 2 9 11 380 102 412 385 8 999 51 206 192 1,60 4 4 1
WIG-GORNIC 2 4 13 433 195 412 834 14 547 97 706 417 2,15 2 2 0
WIG-INFO 2 25 3 789 17 226 862 4 547 8 613 431 -0,38 10 13 2
WIG-MEDIA 2 14 601 2 576 504 4 287 1 288 252 1,34 6 4 4
WIG-NRCHOM 2 23 990 4 529 796 4 576 2 264 898 -0,33 7 12 4
WIG-PALIWA 2 9 10 643 149 898 111 14 084 74 949 055 1,12 6 2 1
WIG-Poland 2 303 108 209 1 090 371 228 10 077 545 185 614 0,90 120 142 41
WIG-SPOZYW 2 23 1 109 4 588 396 4 137 2 294 198 -0,99 11 10 2
WIG-TELKOM 2 4 5 479 44 084 738 8 046 22 042 369 -1,41 1 2 1
WIG-Ukrain 2 8 858 4 003 695 4 666 2 001 847 -0,93 5 3 0