STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Indeksy

Rodzaje statystyk
Data
Czy pakietowe
Nazwa Il. sesji
Il. trans
Il. walor
Obrót
Śr obr/trans
Śr obr/sesje
Wolumen
Śr wol/trans
Śr wol/sesje
Udz. % w obr. giełdy
Zm % ceny
Śr zm ceny
Otw(O)
Max(H)
Min(L)
Zam(C)
Il. rosn
Obr % rosn
Il. mal
Obr % mal
Il. bz
Obr % bz