STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Rynki i sektory

Rodzaje statystyk
Data
Czy pakietowe
GPW
Nazwa Il. sesji Il. wal. Obrót Il. trans. Śr. obr/tr. śr. wol./tr. śr. zm. ceny Il. rosn. Il. malej. Il. bz
GPW 4 452 3 337 260 733 268 438 12 432 540 0,07 159 203 90
RYNKI
Nazwa Il. sesji Il. wal. Obrót Udział % w obr giełdy Il. trans. Śr. obr/tr. śr. wol./tr. śr. zm. ceny Il. rosn. Il. malej. Il. bz
CATALYST 4 2 37 648 0.001 2 18 824 185 -0,20 0 1 1
CERTYFIKATY 4 20 802 325 0.024 122 6 576 883 -2,23 2 2 16
ETF 4 3 3 004 692 0.090 140 21 462 122 1,37 3 0 0
OBLIGACJE 4 11 240 367 0.007 41 5 863 54 0,13 3 3 5
PODSTAWOWY 4 329 3 239 526 775 97.071 258 173 12 548 536 0,05 120 154 55
POWSZECHNY 4 1 681 673 0.020 233 2 926 1 230 8,18 1 0 0
RÓWNOLEGŁY 4 74 92 423 703 2.769 9 278 9 962 537 0,57 25 39 10
WOLNY 4 12 543 550 0.016 449 1 211 3 122 -1,84 5 4 3
SEKTORY
Nazwa Il. sesji Il. wal. Obrót Udział % w obr giełdy Il. trans. Śr. obr/tr. śr. wol./tr. śr. zm. ceny Il. rosn. Il. malej. Il. bz
BNFI 4 8 1 983 363 0.059 1 017 1 950 1 935 4,83 5 3 0
FINANSE BANKI 4 12 1 001 668 528 30.015 64 577 15 511 272 -3,27 4 7 1
FINANSE DEWELOPERZY 4 3 66 069 0.002 72 918 1 413 1,70 2 0 1
FINANSE INNE 4 24 71 632 328 2.146 5 980 11 979 132 0,85 7 8 9
FINANSE UBEZPIECZENIA 4 1 373 106 660 11.180 15 652 23 838 536 0,32 0 1 0
PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO 4 21 9 807 063 0.294 1 995 4 916 1 109 -0,35 7 10 4
PRZEMYSŁ CHEMICZNY 4 14 713 383 259 21.376 45 231 15 772 551 2,74 7 6 1
PRZEMYSŁ DRZEWNY 4 6 1 867 506 0.056 557 3 353 91 0,30 3 1 2
PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 4 19 9 021 283 0.270 3 550 2 541 811 6,50 8 11 0
PRZEMYSŁ INNE 4 36 86 342 437 2.587 15 034 5 743 259 1,62 12 19 5
PRZEMYSŁ LEKKI 4 17 145 427 683 4.358 10 522 13 821 225 1,36 6 7 4
PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH 4 7 396 901 0.012 578 687 499 -4,34 3 4 0
PRZEMYSŁ METALOWY 4 13 254 390 012 7.623 19 683 12 924 151 1,37 3 8 2
PRZEMYSŁ PALIWOWY 4 3 46 682 780 1.399 6 648 7 022 508 3,50 2 1 0
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4 18 18 235 668 0.546 2 022 9 019 638 2,70 10 6 2
USŁUGI HANDEL DETALICZNY 4 42 98 675 125 2.957 15 744 6 267 657 -1,37 14 20 8
USŁUGI HANDEL HURTOWY 4 3 264 819 0.008 179 1 479 427 -0,02 0 3 0
USŁUGI INFORMATYKA 4 31 94 049 866 2.818 15 049 6 250 216 -0,47 9 19 3
USŁUGI INNE 4 60 274 091 308 8.213 27 726 9 886 898 1,65 24 26 10
USŁUGI MEDIA 4 3 447 975 0.013 127 3 527 2 862 -1,10 1 2 0
USŁUGI TELEINF 4 1 904 0.000 7 129 497 -7,14 0 1 0
USŁUGI TELEKOMUNIKACJA 4 7 75 163 606 2.252 6 354 11 829 2 383 0,80 3 2 2