STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Rynki i sektory

Rodzaje statystyk
Data
Czy pakietowe
GPW
Nazwa Il. sesji Il. wal. Obrót Il. trans. Śr. obr/tr. śr. wol./tr. śr. zm. ceny Il. rosn. Il. malej. Il. bz
GPW 2 450 1 099 890 310 111 465 9 868 1 268 0,92 160 178 112
RYNKI
Nazwa Il. sesji Il. wal. Obrót Udział % w obr giełdy Il. trans. Śr. obr/tr. śr. wol./tr. śr. zm. ceny Il. rosn. Il. malej. Il. bz
CATALYST 2 2 3 787 0.000 3 1 262 12 -0,80 0 2 0
CERTYFIKATY 2 20 87 654 0.008 17 5 156 268 -0,25 3 2 15
ETF 2 3 444 091 0.040 70 6 344 27 1,07 3 0 0
OBLIGACJE 2 11 6 879 0.001 6 1 146 11 0,02 1 1 9
PODSTAWOWY 2 327 1 070 740 767 97.350 106 739 10 031 1 292 0,90 122 140 65
POWSZECHNY 2 1 29 967 0.003 15 1 998 943 -1,85 0 1 0
RÓWNOLEGŁY 2 74 27 648 625 2.514 3 813 7 251 406 0,73 25 32 17
WOLNY 2 12 928 542 0.084 802 1 158 2 426 33,59 6 0 6
SEKTORY
Nazwa Il. sesji Il. wal. Obrót Udział % w obr giełdy Il. trans. Śr. obr/tr. śr. wol./tr. śr. zm. ceny Il. rosn. Il. malej. Il. bz
BNFI 2 8 338 769 0.031 278 1 219 1 220 -3,47 0 4 4
FINANSE BANKI 2 12 280 084 321 25.465 19 979 14 019 377 -0,24 3 9 0
FINANSE DEWELOPERZY 2 3 33 707 0.003 45 749 508 -4,00 0 3 0
FINANSE INNE 2 23 17 524 223 1.593 2 435 7 197 95 0,46 8 5 10
FINANSE UBEZPIECZENIA 2 1 98 068 199 8.916 5 649 17 360 378 0,99 1 0 0
PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO 2 20 2 402 596 0.218 662 3 629 968 -0,31 7 8 5
PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2 14 168 629 242 15.331 15 279 11 037 486 0,91 6 7 1
PRZEMYSŁ DRZEWNY 2 6 924 665 0.084 227 4 073 217 -0,28 3 0 3
PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 2 19 4 347 974 0.395 1 274 3 413 591 0,77 12 4 3
PRZEMYSŁ INNE 2 36 90 725 801 8.249 12 773 7 103 6 679 2,36 10 14 12
PRZEMYSŁ LEKKI 2 17 42 412 039 3.856 4 041 10 495 171 1,81 7 9 1
PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH 2 7 313 037 0.028 159 1 969 524 -1,83 3 3 1
PRZEMYSŁ METALOWY 2 13 147 804 752 13.438 9 778 15 116 186 2,18 7 5 1
PRZEMYSŁ PALIWOWY 2 3 19 075 643 1.734 3 194 5 972 373 0,71 2 0 1
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2 18 4 491 072 0.408 1 003 4 478 135 -1,00 8 9 1
USŁUGI HANDEL DETALICZNY 2 41 41 350 046 3.759 7 874 5 251 785 0,92 13 21 7
USŁUGI HANDEL HURTOWY 2 3 687 620 0.063 386 1 781 419 2,37 2 1 0
USŁUGI INFORMATYKA 2 31 31 241 391 2.840 5 509 5 671 277 0,76 14 10 7
USŁUGI INNE 2 60 88 561 081 8.052 11 898 7 443 797 1,57 18 28 14
USŁUGI MEDIA 2 3 128 397 0.012 86 1 493 3 197 7,27 3 0 0
USŁUGI TELEINF 2 1 0 0.000 0 0 0 1
USŁUGI TELEKOMUNIKACJA 2 7 31 415 650 2.856 3 692 8 509 1 889 -0,52 2 3 2