STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Rynki i sektory

GPW

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy śr. zm. ceny Obr Wol Ilość rosn. Ilość mal. Ilość bz.
śr. obr na trans śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 GPW 2 700 79 343 100,000 -0,57 693 090 248
8 735
30 088 544
379
353
34,93
391
63,47
111
1,60

Rynki

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy śr. zm. ceny Obr Wol Ilość rosn. Ilość mal. Ilość bz.
śr. obr na trans śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 CERTYFIKATY 67 101 0,060 8,96 407 483
4 034
21 087
209
13
84,25
8
15,75
-
0,00
17:30 ETF 6 225 0,140 -0,52 986 184
4 383
15 048
67
1
0,65
5
99,35
-
0,00
17:30 FUTURES 189 11 460 4,320 -0,55 29 918 685
2 611
22 080
2
46
0,84
39
99,16
1
0,00
17:30 OBLIGACJE 504 264 0,220 -0,19 1 546 437
5 858
15 647
59
31
26,91
39
52,73
26
20,35
17:30 OPCJE 238 341 0,000 -3,72 13 607
40
759
2
27
49,99
34
50,01
-
0,00
17:30 PDA 1 - 0,000 -
-
-
-
-
17:30 PODSTAWOWY 348 63 612 91,600 -0,59 634 873 718
9 980
27 195 406
428
94
34,75
142
63,62
61
1,63
17:30 POWSZECHNY 1 12 0,000 -4,69 13 315
1 110
21 853
1 821
-
0,00
1
100,00
-
0,00
17:30 RÓWNOLEGŁY 92 2 495 2,890 0,19 20 012 535
8 021
1 579 376
633
31
91,53
28
6,53
14
1,94
17:30 WARRANTY 1 187 728 0,750 -1,89 5 183 692
7 120
1 165 866
1 601
101
39,75
92
59,94
5
0,31
17:30 WOLNY 9 89 0,010 -2,12 99 822
1 122
50 984
573
3
58,54
2
41,38
3
0,09

Sektory

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy Śr. zm. ceny Obr Wol Ilość rosn. Ilość mal. Ilość bz.
śr. obr na trans śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 BNFI 8 121 0,020 -2,85 115 525
955
50 934
421
4
45,90
1
53,65
1
0,45
17:30 FINANSE BANKI 12 12 451 24,220 -0,50 167 832 245
13 479
4 604 887
370
3
10,11
7
89,55
2
0,34
17:30 FINANSE DEWELOPERZY 3 16 0,000 -2,15 9 180
574
18 439
1 152
2
56,89
-
0,00
1
43,11
17:30 FINANSE INNE 20 1 426 0,870 -1,11 6 015 636
4 219
164 461
115
7
66,02
5
33,82
4
0,17
17:30 FINANSE UBEZPIECZENIA 1 3 275 5,290 -1,35 36 683 523
11 201
984 038
300
-
0,00
1
100,00
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO 20 326 0,140 -1,06 944 417
2 897
466 622
1 431
3
2,55
7
70,48
5
26,96
17:30 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 14 15 921 20,900 -1,66 144 823 190
9 096
8 362 168
525
1
11,16
9
88,74
3
0,10
17:30 PRZEMYSŁ DRZEWNY 4 55 0,020 0,47 129 490
2 354
9 413
171
1
62,10
2
37,90
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 19 680 0,200 0,55 1 413 279
2 078
821 476
1 208
9
60,76
5
4,50
4
34,74
17:30 PRZEMYSŁ INNE 36 5 707 3,590 -0,10 24 885 237
4 360
1 339 361
235
5
1,79
19
98,12
4
0,09
17:30 PRZEMYSŁ LEKKI 12 1 321 2,230 0,19 15 428 913
11 680
541 945
410
2
89,85
7
10,14
3
0,01
17:30 PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH 7 109 0,100 -0,47 705 344
6 471
159 579
1 464
1
94,28
2
5,69
2
0,03
17:30 PRZEMYSŁ METALOWY 10 5 698 13,280 0,88 92 012 448
16 148
1 015 863
178
5
99,82
4
0,18
1
0,00
17:30 PRZEMYSŁ PALIWOWY 4 896 0,610 -0,58 4 233 261
4 725
565 888
632
1
72,85
2
27,13
1
0,01
17:30 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 17 310 0,570 1,26 3 937 745
12 702
142 364
459
7
88,10
8
11,88
1
0,02
17:30 USŁUGI HANDEL DETALICZNY 33 1 516 1,890 -0,77 13 115 783
8 652
569 510
376
7
16,22
14
58,98
8
24,80
17:30 USŁUGI HANDEL HURTOWY 3 50 0,010 1,31 91 536
1 831
29 677
594
2
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 USŁUGI INFORMATYKA 25 3 149 6,190 -1,69 42 882 314
13 618
278 586
88
5
4,40
9
83,63
7
11,97
17:30 USŁUGI INNE 57 3 753 3,020 -0,01 20 899 604
5 569
2 771 284
738
20
44,54
18
53,86
10
1,60
17:30 USŁUGI MEDIA 2 4 0,000 -4,09 2 596
649
2 239
560
1
1,05
1
98,95
-
0,00
17:30 USŁUGI TELEINF 2 67 0,020 -1,60 121 384
1 812
1 814
27
-
0,00
1
100,00
-
0,00
17:30 USŁUGI TELEKOMUNIKACJA 5 1 085 0,710 -1,07 4 947 487
4 560
774 784
714
3
99,97
1
0,03
-
0,00