STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Rynki i sektory

GPW

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy Śr. zm. ceny Obr Wol Ilosc rosn. Ilosc mal. Ilosc bz.
Śr. obr na trans Śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 GPW 2 445 133 385 100,000 0,85 1 149 491 705
8 618
62 556 495
469
328
75,08
295
23,96
109
0,96

Rynki

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy Śr. zm. ceny Obr Wol Ilosc rosn. Ilosc mal. Ilosc bz.
Śr. obr na trans Śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 CERTYFIKATY 43 9 0,010 0,33 68 597
7 622
604
67
3
54,98
-
0,00
4
45,02
17:30 ETF 3 37 0,060 0,66 676 185
18 275
2 135
58
3
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 FUTURES 171 37 419 12,530 0,37 144 021 543
3 849
75 956
2
55
99,56
33
0,44
2
0,00
17:30 OBLIGACJE 497 185 0,170 -0,81 1 917 226
10 363
21 218
115
28
69,70
26
21,16
15
9,14
17:30 OPCJE 258 424 0,000 3,30 20 468
48
1 049
2
29
70,87
23
29,07
2
0,06
17:30 PDA 2 12 0,000 0,21 28 919
2 410
2 992
249
1
87,55
1
12,45
-
0,00
17:30 PODSTAWOWY 364 90 493 82,780 0,98 951 538 311
10 515
61 185 080
676
119
70,75
128
28,13
57
1,12
17:30 POWSZECHNY 1 11 0,000 1,20 16 614
1 510
19 827
1 802
1
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 RÓWNOLEGŁY 96 4 199 3,880 -0,47 44 642 885
10 632
625 595
149
24
89,17
26
10,26
25
0,57
17:30 WARRANTY 996 534 0,570 1,29 6 501 970
12 176
588 695
1 102
63
68,74
56
31,26
-
0,00
17:30 WOLNY 11 62 0,010 -2,79 58 987
951
33 344
538
2
18,92
2
80,59
4
0,49

Sektory

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy Śr. zm. ceny Obr Wol Ilosc rosn. Ilosc mal. Ilosc bz.
Śr. obr na trans Śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 BNFI 8 278 0,040 -0,63 449 741
1 618
332 736
1 197
1
4,56
4
94,38
3
1,06
17:30 FINANSE BANKI 12 17 249 24,400 1,72 280 489 394
16 261
12 657 953
734
8
88,95
2
10,54
2
0,51
17:30 FINANSE DEWELOPERZY 3 19 0,000 -4,46 23 900
1 258
22 437
1 181
3
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 FINANSE INNE 20 1 889 0,990 1,21 11 329 853
5 998
228 830
121
4
89,10
9
0,26
5
10,64
17:30 FINANSE UBEZPIECZENIA 1 4 987 8,020 0,77 92 165 631
18 481
2 333 404
468
1
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO 21 384 0,240 1,23 2 808 763
7 314
453 218
1 180
8
98,57
4
0,45
6
0,98
17:30 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 14 16 426 17,660 -1,82 203 016 610
12 359
6 206 057
378
4
11,95
6
88,00
1
0,05
17:30 PRZEMYSŁ DRZEWNY 5 57 0,020 -1,64 199 879
3 507
5 951
104
1
49,80
2
50,20
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 19 803 0,210 0,54 2 460 261
3 064
844 735
1 052
4
42,46
7
51,93
6
5,60
17:30 PRZEMYSŁ INNE 35 4 926 2,350 0,84 27 050 423
5 491
2 054 490
417
9
90,36
9
7,51
10
2,13
17:30 PRZEMYSŁ LEKKI 16 4 025 5,290 1,09 60 816 187
15 110
349 609
87
7
99,87
4
0,11
3
0,02
17:30 PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH 7 58 0,060 0,08 732 984
12 638
526 988
9 086
2
90,75
2
8,97
1
0,28
17:30 PRZEMYSŁ METALOWY 12 4 627 6,230 2,19 71 629 373
15 481
1 694 731
366
6
99,41
4
0,59
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ PALIWOWY 4 4 647 2,490 2,29 28 571 108
6 148
3 051 467
657
3
96,63
1
3,37
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 19 2 271 1,310 1,47 15 004 220
6 607
326 476
144
4
6,27
7
93,19
4
0,54
17:30 USŁUGI HANDEL DETALICZNY 37 4 522 1,660 1,51 19 064 334
4 216
6 799 632
1 504
11
60,87
13
38,82
6
0,31
17:30 USŁUGI HANDEL HURTOWY 3 25 0,000 -1,35 37 849
1 514
7 182
287
1
45,58
1
54,42
-
0,00
17:30 USŁUGI INFORMATYKA 29 7 296 5,800 1,41 66 634 671
9 133
725 174
99
9
73,77
12
26,23
2
0,00
17:30 USŁUGI INNE 60 7 676 5,100 3,17 58 645 387
7 640
6 986 640
910
21
96,70
19
3,24
10
0,06
17:30 USŁUGI MEDIA 3 12 0,000 -3,25 13 062
1 088
4 363
364
-
0,00
1
86,74
1
13,26
17:30 USŁUGI TELEINF 2 22 0,000 -1,04 31 949
1 452
633
29
-
0,00
1
100,00
-
0,00
17:30 USŁUGI TELEKOMUNIKACJA 6 1 492 0,540 -0,25 6 150 125
4 122
1 415 218
949
-
0,00
1
1,83
2
98,17