STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Rynki i sektory

GPW

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy śr. zm. ceny Obr Wol Ilość rosn. Ilość mal. Ilość bz.
śr. obr na trans śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:47 GPW 2 862 198 577 100,000 6,29 1 276 029 058
6 426
112 565 549
567
636
94,90
329
4,50
79
0,60

Rynki

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy śr. zm. ceny Obr Wol Ilość rosn. Ilość mal. Ilość bz.
śr. obr na trans śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 CERTYFIKATY 458 1 535 0,660 2,85 8 430 391
5 492
1 119 181
729
91
52,54
78
47,46
-
0,00
17:30 ETF 7 815 0,460 1,73 5 870 335
7 203
81 947
101
6
74,96
1
25,04
-
0,00
17:30 FUTURES 171 18 333 2,910 3,54 37 167 157
2 027
38 442
2
76
100,00
9
0,00
-
0,00
17:30 OBLIGACJE 496 426 0,150 0,11 1 907 071
4 477
20 434
48
51
77,18
27
16,94
25
5,88
17:30 OPCJE 354 542 0,000 -0,88 28 314
52
1 695
3
41
40,82
52
59,18
-
0,00
17:30 PODSTAWOWY 345 163 629 89,210 6,14 1 138 333 245
6 957
96 959 631
593
213
95,40
63
3,95
34
0,65
17:30 POWSZECHNY 1 27 0,000 -4,91 31 145
1 154
99 182
3 673
1
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 RÓWNOLEGŁY 92 11 829 5,850 11,92 74 624 638
6 309
11 962 312
1 011
41
99,02
16
0,80
13
0,18
17:47 WARRANTY 874 1 068 0,710 -1,18 9 021 397
8 447
1 919 856
1 798
110
32,36
80
67,23
5
0,41
17:30 WOLNY 9 370 0,050 5,20 611 179
1 652
362 828
981
6
98,40
2
1,59
1
0,00

Sektory

Czas Nazwa Il. wal. Il. trans. Udział % w obr giełdy Śr. zm. ceny Obr Wol Ilość rosn. Ilość mal. Ilość bz.
śr. obr na trans śr. wol na trans % obrót rosn. % obrót mal. % obrót bz
17:30 BNFI 8 55 0,010 0,44 73 751
1 341
67 788
1 233
3
58,10
3
41,90
-
0,00
17:30 FINANSE BANKI 12 26 446 15,220 4,63 194 190 740
7 343
11 091 293
419
12
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 FINANSE DEWELOPERZY 3 10 0,000 -3,62 9 648
965
11 570
1 157
1
31,25
1
68,75
-
0,00
17:30 FINANSE INNE 20 3 906 1,380 6,32 17 582 405
4 501
736 755
189
9
99,51
4
0,40
5
0,09
17:30 FINANSE UBEZPIECZENIA 1 6 051 4,240 1,19 54 165 224
8 951
1 816 066
300
1
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO 20 1 010 0,220 -2,49 2 760 822
2 733
491 372
487
8
9,91
5
86,78
3
3,30
17:30 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 14 28 268 19,820 4,47 252 879 232
8 946
17 044 671
603
12
99,94
2
0,06
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ DRZEWNY 4 423 0,060 8,07 792 937
1 875
117 922
279
2
96,73
1
2,46
1
0,81
17:30 PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 19 1 843 0,320 12,21 4 129 786
2 241
2 778 605
1 508
10
95,24
5
2,72
2
2,04
17:30 PRZEMYSŁ INNE 36 16 599 5,770 19,98 73 680 818
4 439
10 936 732
659
25
99,54
4
0,46
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ LEKKI 12 15 920 6,360 14,09 81 146 930
5 097
11 732 722
737
9
99,96
2
0,03
1
0,00
17:30 PRZEMYSŁ MAT. BUDOWLANYCH 7 1 140 0,350 10,07 4 448 097
3 902
733 174
643
3
99,95
-
0,00
2
0,05
17:30 PRZEMYSŁ METALOWY 10 9 012 6,660 6,57 84 993 792
9 431
1 401 593
156
7
99,80
1
0,14
2
0,05
17:30 PRZEMYSŁ PALIWOWY 4 1 866 0,700 2,35 8 945 106
4 794
1 559 121
836
2
60,41
2
39,59
-
0,00
17:30 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 17 784 0,160 2,79 2 007 988
2 561
257 900
329
11
81,13
1
0,41
3
18,46
17:30 USŁUGI HANDEL DETALICZNY 33 6 204 2,920 3,05 37 242 153
6 003
3 833 402
618
20
98,31
5
1,24
4
0,44
17:30 USŁUGI HANDEL HURTOWY 3 69 0,010 4,55 90 843
1 317
30 320
439
2
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 USŁUGI INFORMATYKA 25 9 218 10,850 4,83 138 496 597
15 025
809 143
88
13
99,86
8
0,12
1
0,02
17:30 USŁUGI INNE 57 13 740 6,120 3,36 78 136 144
5 687
19 098 767
1 390
32
50,24
10
41,79
12
7,97
17:30 USŁUGI MEDIA 2 36 0,000 1,27 48 828
1 356
13 721
381
2
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 USŁUGI TELEINF 2 130 0,040 1,70 455 090
3 501
8 166
63
1
100,00
-
0,00
-
0,00
17:30 USŁUGI TELEKOMUNIKACJA 5 1 358 0,560 2,27 7 144 128
5 261
1 180 333
869
1
99,67
1
0,30
1
0,03