STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Historyczne wykresy kursów średnich walut NBP

wykres
Rodzaj danych: dzienne
Ilość okresów: 120
Typ wykresu: liniowy
Skala: liniowa
Średnia: arytmetyczna dla 20 okresów
Wskaźnik: brak
Rodzaj danych Wykres porównawczy do:

Uwaga: dla wykresu
porównawczego nie jest możliwe
dodawanie wskaźników. Ceny na osi
pionowej opisują notowania waloru
podstawowego - wykres waloru
dodatkowego jest przeskalowany

Ilość okresów
Skala
Średnia
Wskaźnik